Privacy verklaring

Privacy statement Administratie G. Helmus

Administratie G. Helmus, statutair gevestigd te Hoofddorp en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34322844, respecteert de privacy van de personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt en waarborgt de bescherming ervan. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. Administratie G. Helmus gebruikt de persoonsgegevens onder andere om het contact zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De wettelijke vereisten die aan de bescherming van persoonsgegevens zijn gesteld, worden door Administratie G. Helmus in acht genomen. Administratie G. Helmus zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Werknemers van Administratie G. Helmus en ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van alle persoonsgegevens te respecteren.

Dit privacy statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in dit privacy statement en kunnen hieraan daarom geen rechten ontlenen. Wanneer in dit privacy statement het woord “persoon” of “personen” staat, wordt of worden daarmee dus uitsluitend een natuurlijk persoon of natuurlijke personen bedoeld.

In dit privacy statement informeert Administratie G. Helmus u over onder andere van wie zij persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doelen, welke rechten u hebt en hoe u van uw rechten gebruik kunt maken.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en wat zijn de contactgegevens?
De verwerkingsverantwoordelijke is Administratie G. Helmus
Administratie G. Helmus
Jadelaan 117
2132 XZ Hoofddorp

Administratie G. Helmus is te bereiken via e-mailadres administratie@ghelmus.nl of via telefoonnummer 06 – 25 02 34 32

Van wie verwerkt Administratie G. Helmus persoonsgegevens?
Administratie G. Helmus verwerkt persoonsgegevens van onder andere de volgende personen:

 • (potentiële) klanten van Administratie G. Helmus;
 • (potentiële) leveranciers van Administratie G. Helmus;
 • werknemers van klanten van Administratie G. Helmus;
 • gebruikers van het contactformulier op de website;
 • personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met Administratie G. Helmus en overige personen van wie Administratie G. Helmus de persoonsgegevens verwerkt;
 • bezoekers van de website;

Welke persoonsgegevens verwerkt Administratie G. Helmus?

Administratie G. Helmus verwerkt persoonsgegevens die (in)direct aan haar zijn verstrekt. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Het betreft hier onder andere, maar niet uitsluitend,  uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Op grond waarvan verwerkt Administratie G. Helmus persoonsgegevens?

Administratie G. Helmus verwerkt uw persoonsgegevens op grond van één of meerdere van de volgende grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Administratie G. Helmus;
 • Administratie G. Helmus heeft een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • Administratie G. Helmus heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens (verzending van een nieuwsbrief).

Voor welke doeleinden gebruikt Administratie G. Helmus uw persoonsgegevens?
Administratie G. Helmus verwerkt uw persoonsgegevens onder andere voor:

 • het bijhouden van een klantenbestand;
 • het uitvoeren van de overeenkomst;
 • het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • het opnemen en onderhouden van contact;
 • het informeren over wijzigingen van de diensten van Administratie G. Helmus;
 • verzending van een nieuwsbrief;
 • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Administratie G. Helmus;
 • het doen van marketingonderzoek ten behoeve van Administratie G. Helmus.

Administratie G. Helmus kan uw persoonsgegevens ook voor andere, verenigbare doeleinden verwerken. Deze doeleinden zijn afhankelijk van het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan Administratie G. Helmus hebt verstrekt.

Verwerkersovereenkomst

Administratie G. Helmus kan een derde de opdracht geven uw persoonsgegevens voor haar te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen Administratie G. Helmus en deze derde is dan verplicht. Administratie G. Helmus zal ervoor zorgdragen dat deze verwerkersovereenkomst(en) wordt/worden gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet.

Wie zijn de ontvangers van persoonsgegevens?

Administratie G. Helmus kan uw persoonsgegevens intern delen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Uw persoonsgegevens worden echter alleen aan derden doorgegeven als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van één van de doeleinden.

Hoe lang bewaart Administratie G. Helmus uw persoonsgegevens?

Administratie G. Helmus bewaart uw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor de (in dit privacy statement) genoemde doeleinden.

Welke rechten hebt u?

Recht op inzage

U kunt Administratie G. Helmus verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Ook kunt u Administratie G. Helmus verzoeken om de informatie in dit privacy statement te ontvangen. Na ontvangst van uw verzoek zal Administratie G. Helmus u een kopie van uw persoonsgegevens geven. Als u om overige kopieën vraagt, kan Administratie G. Helmus een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, bij u in rekening brengen.

Recht op rectificatie

U kunt Administratie G. Helmus verzoeken onverwijld uw onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. U kunt uw onvolledige persoonsgegevens bijvoorbeeld met een aanvullende verklaring volledig maken. De doeleinden, zoals opgenomen in dit privacy statement, worden hierbij in acht worden genomen.

Recht op verwijdering

U kunt Administratie G. Helmus verzoeken uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. Daarnaast is Administratie G. Helmus verplicht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te verwijderen onder andere in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking of als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op beperking

U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In dat geval mogen uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet meer worden verwerkt. Dit recht hebt u als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en Administratie G. Helmus deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, mag Administratie G. Helmus uw persoonsgegevens slechts nog opslaan. Voordat de beperking wordt opgeheven, zal Administratie G. Helmus u daarvan op de hoogte brengen.

Recht op het overdragen van persoonsgegevens

U hebt het recht dat u uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ontvangt, zodat u deze zelf aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt geven. Als het technisch mogelijk is, hebt u ook het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van Administratie G. Helmus aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden verstuurd.

Recht op het maken van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u één van uw rechten uitoefenen?

Een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging van uw persoonsgegevens of het maken van bezwaar kunt u doen door een e-mail met uw verzoek te sturen naar: administratie@ghelmus.nl.

Als uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of als de verwerking ervan is beperkt, stelt Administratie G. Helmus de ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan op de hoogte.

Wilt u uw toestemming intrekken?
U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan Administratie G. Helmus via e-mailadres: administratie@ghelmus.nl.

Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming voor uw intrekking.

Indienen van een klacht

De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de bescherming van persoonsgegevens. U hebt het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers van Administratie G. Helmus worden teruggestuurd.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op de website van Administratie G. Helmus. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kan Administratie G. Helmus dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van de website van Administratie G. Helmus kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kan Administratie G. Helmus zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de dienst van Administratie G. Helmus daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van haar bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Tracking cookies

Met uw toestemming plaatst Administratie G. Helmus een cookie op uw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra u een website uit het netwerk van Administratie G. Helmus bezoekt. Hierdoor kan Administratie G. Helmus te weten komen dat u naast deze website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van Administratie G. Helmus bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Google Analytics

Via de website van Administratie G. Helmus wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Administratie G. Helmus gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Administratie G. Helmus heeft hier geen invloed op. Administratie G. Helmus heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en het verwijderen daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de “Help-functie” van uw browser.

Meer informatie over cookies

Op de volgende websites kunt u meer informatie vinden over cookies:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising

Facebook, LinkedIn, Twitter (e.a) buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, LinkedIn en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter of de andere sociale media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, en Facebook stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wijzigingen

Administratie G. Helmus mag dit privacy statement wijzigen. Dit kan noodzakelijk zijn bijvoorbeeld omdat de wet- en/of regelgeving wijzigt, maar ook wanneer er om andere redenen iets verandert in het gebruik van de persoonsgegevens. U kunt het privacy statement op de website van Administratie G. Helmus raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

Administratie G. Helmus
Jadelaan 117
2132 XZ Hoofddorp
T +31 (0)6 25 02 34 32
E administratie@ghelmus.nl 

NL34 ABNA 0400 6115 97
BTW: NL002075379B79
KvK: 343 22 844